“Мебус” Сторонибаби — “Сокіл” Андріївка

Share

ФК “Буг” Буськ — “Стандарт” Побужани

Share

“Сокіл” Андріївка — ФК “Буг” Буськ

Share

“Стандарт” Побужани — “Сокіл” Андріївка

Share

“Дружба” Переволочна — “Стандарт” Заводське

Share